Hvordan kan jeg oversette Aktiv kommune?

Du kan sende oss en melding her dersom du kan bidra til en bedre oversetting av AktivKommune.

Brukergrensesnitt for publikum (Frontend)


Bokmål

sist oppdatert 1.12.2017

[table id=1 /]


Nynorsk

sist oppdatert: trenger oversetting

[table id=2 /]


Samisk

sist oppdatert: trenger oversetting

[table id=3 /]

Hva er AktivKommune?

AktivKommune er et bookingsystem hvor organisasjoner, lag og enkeltpersoner enkelt kan søke om å kunne leie kommunale ressurser som:

  • lokaler (rom, idrettshaller, festlokaler etc.)
  • bygg/anlegg (friluftsområder, idrettsanlegg, torg etc. )
  • utstyr (kanoer, instrumenter etc.)

AktivKommune tilbyr oversikt over bruk og legger til rette for økt dekningsgrad i kommunale bygg og anlegg. I løpet av 2018 vil den tilbys til kommuner som ønsker enkel registrering og oversikt over bruk av kommunale bygg og anlegg. Løsningen er skybasert og er utviklet i samarbeid mellom Bergen, Fjell, Ålesund og Stavanger kommune.