Endre brukergrensesnitt i backend

Det ligger flere predefinerte brukergrensesnitt inne i Aktiv kommune som også kan anvendes på administrasjonsdelen (backend). Det anbefales å beholde standardinnstillingene «portico». Dersom brukergrensesnittet skal forandres velger du Innstillinger i menylinjen oppe til høyre. Deretter velger du innstillinger nede på skjermbildet.

Velg ønsket brukergrensesnitt fra nedtrekksmenyen «template».

Når du er ferdig klikker du på «Lagre» og det valgte brukergrensesnittet aktiveres.

Hvordan bruke GitHub REST API?

Du kan benytte GitHub REST API for å hente ut denne dokumentasjonen i løsninger. i GitHub blir dokumentasjonen lagret med Markdown formateringssyntax. Under ser du et eksempel på hvordan dokumentasjonen blir lagret.

[code lang=text]

ID: 85
post_title: Hvordan bestiller jeg et lokale?
author: Arild M. Halvorsen
post_excerpt: ""
layout: post
permalink: http://manual.aktiv-kommune.no/?p=85
published: true
post_date: 2017-11-11 16:33:19

## Forberedelser

Når du skal bestille et lokale må du ha tenkt gjennom følgende:
* Når ønsker jeg lokalet
* Hvor mange personer skal være med
* Hvem er ansvarlig for bestillingen

## Finn lokale
Du søker frem til egnet lokale ved å …
[/code]

GitHub REST API er godt dokumentert her.

Hva er Markdown formateringssyntax?

Markdown er et tekst-til-HTML-konverteringsverktøy for webforfattere. Markdown lar deg skrive ved hjelp av et lettlest og lett skrivbart tekstformat for deretter å konverte det til gyldig XHTML eller HTML format.

Det overordnede designmålet med Markdowns formateringssyntax er å gjøre det så lesbart som mulig. Tanken er at et Markdown-formatert dokument bør publiseres som det er, som ren tekst.

Eksempler på bruk av Markdown formateringssyntax

I WordPress skriver vi dokumentasjon med Markdown formateringssyntax i Tekst-modus, ikke Visuell-modus.

Denne teksten er kursiv

Denne teksten er uthevet

Dette er en overskrift

Dette er en overskrift

Dette er en mindre overskrift
  • Tekstdel 1
  • Tekstdel 2
  • Tekstdel 2a
  • Tekstdel 2b
  1. Tekstdel 1
  2. Tekstdel 2
  3. Tekstdel 3

* Tekstdel 3a
* Tekstdel 3b

Dette er en lenke til GitHub.com

Markdown syntax kan også vise bilder
Alt

Markdown formateringssyntax referanse finner du her: GitHub Markdown syntax.

Hvordan delta i utviklingen av AktivKommune?

Har du erfaring med PHP og webutvikling?

AktivKommune utvikles som åpen kildekode. Arbeidet med utviklingen er i stor grad dugnadsbasert. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med andre webutviklere i offentlig sektor som ønsker å bidra.

Send oss en meldig her om du er interessert.