Hvordan legge til en ny undergruppe eller avdeling i din organisasjon?

Dersom din organisasjon består av flere avdelinger eller undergrupper, kan disse registreres/legges til eller endres når du er innlogget som delegat i AktivKommune.

For å gjøre legge til ny undergruppe/nytt lag i din organisasjon, gjør dette etter innloggingen:

Klikk på din organisasjon i menylinjen og
klikk deretter på «Ny gruppe» under gruppeoversikten. Følgende skjermbilde dukker opp:

Klikk på «Ny gruppe» for å legge til en ny undergruppe eller avdeling. Her kan du legge inn:

Feltnavn Aksjon / Forklaring
Gruppe/lag Skriv inn gruppenavn. F.eks. Jenter 2008
Kortnavn (til gruppa) Skriv kortnavnet til gruppa. Det er dette navnet som vises i kalenderen ved interntildelinger.
Organisasjon Skriv inn navn på hovedorganisasjon/lag og velg denne.
Aktivitet Velg den aktivitetstypen som passer best til gruppa
Beskrivelse Her kan du skrive en kort beskrivelse om hva gruppa gjør/ er
Ansvarlig gruppeleder Her kan du skrive inn navn, telefon og e-post til ansvarlig gruppeleder. Det er mulighet for å registrere opptil to kontaktpersoner for gruppen.

Trykk «Legg til» når du er ferdig.

NB! Dersom du er delegat for flere organisasjoner, så må du være nøye med å oppgi hvilken organisasjon du representerer før du legger til nye undergrupper eller interntildelinger.