Hvordan legge til en ny delegat i din organisasjon?

Delegater har på vegne av sin organisasjon mulighet til å endre innholdet på de tildelinger som er gitt til organisasjon. Å endre innholdet i en tildeling er det samme som å kunne opprette og endre på interntildelinger på vegne av organisasjonen.

Delegatene kan også opprette og endre (under)grupper i organisasjonen, og de kan også opprette og endre opplysninger om andre delegater i sin organisasjon.

Det er i utgangspunktet bare styremedlemmer (som er registrert i frivilligregisteret i Brønnøysund) som kan delegere fullmakt/tilgang videre til nye delegater i sin organisasjon, men denne fullmakten kan de delegere videre ved å opprette nye delegater i sin organisasjon.

Tildeling
En tildeling er en avgrenset brukstid gitt til en organisasjon på et bestemt utleieobjekt. Organisasjonen kan selv fordele denne tildelingen videre til sine undergrupper. Et eksempel: Idrettslaget «Skjalg» får tildelt tid hver tirsdag fra kl. 16 til 22 (vårsesongen 2019) på et bestemt utleieobjekt (f.eks. bane 1 i Stavanger idrettshall). Dette er en konkret tildeling.
.
Interntildeling
Mens en tildeling registreres på en (hoved)organisasjon, registreres en interntildeling som regel til en (under)gruppe eller et lag i denne organisasjonen. Et eksempel: Representanter(delegater) fra idrettslaget «Skjalg» interntildeler videre sin tildelte tid (se eksempel for tildeling over) videre til sine undergrupper; jenter 2003 får tiden fra kl. 16 -18, og gutter 2005 får tiden fra kl. 18 – 20, og juniorene får tiden fra kl. 20-22 på den aktuelle tirsdagen. Av den ene tildelingen har altså «Skjalg» laget tre interntildelinger innad i klubben.

For å registrere en ny delegat for din organisasjon, klikk på din organisasjon øverst i menylinjen. Følgende skjermbilde dukker opp:

Klikk på «Ny delegert», og et nytt skjermbilde dukker opp.

I det nye skjermbildet kan du legge inn opplysninger om delegaten:

Feltnavn Aksjon / Forklaring
Navn Navn til delegaten
Fødselsnummer Skriv inn fødselsnummer til delegaten (11-siffer). Denne opplysningen trenger systemet for å kunne gjenkjenne personer som logger seg på via ID-porten.
E-post Skriv inn E-postadressen til delegaten
Telefon Skriv inn telefon-nummer til delegaten
Organisasjon Skriv inn organisasjon/gruppenavn og velg rett organisasjon / gruppe

Trykk «Legg til» til slutt.