Hva kan du låne med Aktiv kommune?

Kommunen din har ulike utleieobjekter /(ressurser) som kan leies ut, og som innbygger må du være klar over følgende:
* De ulike fagavdelinger i en kommune har ofte ulik praksis for hvordan denne utleien skjer. Og:
* Prioriteringene som de ulike saksbehandlere må gjøre i forbindelse med utleie er (ofte) basert på politiske vedtak, og disse kan variere fra fagfelt til fagfelt.

For noen kommuner vil det bare være noen få fagfelt som benytter bookingsystemet «Aktivkommune» for å leie ut ressurser. Søknadsprosessene for de ulike fagfelt kan være noe ulike. Noen eksempler:

  1. Idrett. Leie/lån av idrettsressurser vil normalt skje via en egen tildelingsrunde (som går utenom dette bookingsystemet), der hvert idrettslag får tildelt faste brukstider for hver ukedag i avgrensende sesonger. For innendørsanlegg brukes oftest sesongbegrepene «Vår» og «Høst», mens for uteanlegg brukes oftest sesongbegrepene «Sommer» og «Vinter». Men sesongene kan ha andre navn.
  2. Kultur. For utleieressurser tilknyttet administrasjonsbygg, kulturbygg etc., så er det også noen lag/organisasjoner som får tildelt «faste tider», men her der det mer vanlig å få inn søknader på enkeltarrangement, for eksempel konserter, teaterframsyninger, øvingshelger etc.
  3. Uteområder. For reservering av uteområder (parker, torg, friluftsområder), så er det mest vanlig å sende søknader på enkeltarrangement, men det er mulig å få «faste tider» også her, f.eks. torgplass nr. 5 hver lørdag kl. 08-16
  4. Skoler. For reservering av ressurser tilknyttet skoler (gymsal, kantiner, klasserom), så vil saksbehandlingen her oftest skje via administrasjonen på skolen.

Hvordan søknadsprosessen ser ut for dette systemet (Aktivkommune), kan du lese mer om her:

[display-posts category=»Publikum» posts_per_page=»-1″ include_date=»false» order=»ASC» orderby=»title»]