Endre e-postinnstillinger for søknader

For å kunne sende e-post ut til innbyggere i forbindelse med saksbehandlingen av søknader, må du inn å endre på e-post innstillingene.
For å gjøre dette velger du kommandoen:

ADMINISTRASJON => BOOKING

Skjermbildet ser da slik ut:
Skjermbilde booking

Under Ekstern verts adresse må du legge inn url for at e-post utsending skal fungere.

Når du har gjort dette klikker du på
lagre

Både systemadministrator og saksbehandler kan endre på e-post svarene som sendes i forbindelse med en søknad.

For å gjøre dette velger du kommandoen:

BOOKING => INNSTILLINGER => E-POST OPPSETT

Skjermbildet ser da slik ut:
skjermbildet e-post

Her gjør du de ønskede endringene eller legger inn de svarene du ønsker.

Aktuelle Feltnavn Aksjon / Forklaring
System navn: Navnet på systemet.
Tema: Hva som vises som emne i e-post linjen.
E-post tekst for søknad opprettet: Teksten som sendes ut i e-post når en søknad har blitt opprettet.
E-post tekst for søknad under behandling: Teksten som sendes ut i e-post når en søknad er under behandling.
E-post tekst for søknad akseptert: Teksten som sendes ut i e-post når søknaden er akseptert.
Send kvittering til ansvarlig ved akseptert: Hak av her om ansvarlig for søknaden skal ha e-post når søknaden er akseptert.
E-post tekst for søknad avslått: Teksten som sendes ut i e-post hvis søknaden blir avslått.
Signatur: Signaturen som kommer i bunnen av e-postene som sendes ut.
Emne saksbehandler: Hva som vises som emne hos saksbehandler.
Tema: Hva som vises som emne i e-post linjen.
Ekstra e-post tekst for kommentar: Ønsker man å tilføre ekstra kommentar så skrives det her.

Når du er ferdig klikker du på
Lagre