Hvordan endre en eksisterende tildeling?

Tildelinger for en sesong foretas i funksjon for sesongkalender i Aktiv kommune. Det vil allikevel kunne oppstå situasjoner der saksbehandlere ønsker å opprette tildelinger utenom sesongtildelingene. Mens et arrangement ofte er en type hendelse, er en tildeling gjentakende faste tider på ukedager for en organisasjon. Organisasjonen har gjerne søkt på forhånd om faste tider og tildelingen blir da opprettet som generelle rammer.

Tildeling kan opprettes fra menyvalg: BOOKING => SØKNADER => TILDELINGER. Velg «Ny tildeling». Det må fylles inn organisasjon, hvilken ukedag det gjelder, fra/til et klokkeslett, eventuelt en pris og ressurs. Dersom det ønskes opprettet tildeling utover en dag, må det krysse av at tildelingen skal gjelde for inneværende sesong og sesongen må angis.

Ved valget «Lagre» opprettes tildelingene fra dagens dato og ut sesongen. Tildelingen blir synlig i kalender og tilgjengelig for ansvarlige i organisasjonen som har fått tildelingen.

Du kan også opprette tildelinger fra menyvalget «Booking/søknader/Kalender ukeplan»: Søk frem og velg bygget du ønsker å registrere en tildeling på:

Klikk deg inn på bygget og du vil få frem kalender:

Finn en ledig tid innenfor rammene som er gitt for bygget og dobbeltklikk:

Du får da opp valg for oppretting av tildeling:

** bilde **

Legg inn organisasjon og velg om det skal oppdateres ut sesong. Du må også selvfølgelig angi riktig sesong du ønsker å opprette tildelingen på:

Velg «Lagre» nede til venstre og tildelingene opprettes ut sesongen.

TIPS: Det er forskjell på om dere oppretter en tildeling for èn eller flere ressurser. Opprettes det en tildeling som gjelder for bare en ressurs vil denne være uavhengig av andre ressurser ved en evt senere sletting/avbestilling. Opprettes en tildeling som inneholder to eller flere ressurser vil disse henge sammen og ikke kunne slettes uavhengig av hverandre.